Kurser VideoRay ROV, BUVIs utbildningsprogram för VideoRay ROV med tillbehör